Úvodná stránka
 
Naša ponuka

Naša ponuka - Protipožiarna ochrana stavieb

Drevené konštrukcie

1. Protipožiarne nátery

  • zníženie horľavosti na st. C1 - B
  • v určitých konkrétnych prípadoch zvyšujú požiarnu odolnosť
  • vhodné len do interiérov
  • krycie aj transparentné
  • transparentné umožňujú priznať štruktúru dreva v esteticky náročných interiéroch
  • musia byť pravidelne obnovované

2. Protipožiarne obklady

  • požiarna odolnosť 30 - 90 min.
  • možnosť vysoko kvalitného estetického stvárnenia
  • neobmedzená životnosť
  • požiarna odolnosť 90 min. pri stanovenom minimálnom priereze konštrukcie