Úvodná stránka
 
Naša ponuka

Naša ponuka - Izolácie plochých striech a spodných stavieb

Významným faktorom ovplyvňujúcim bezproblémové využívanie objektov sú kvalitne urobené hydroizolácie. Našim zákazníkom dokážeme ponúknuť variabilné hydroizolácie podľa konkrétneho projektu:

  • hydroizolácie spodných stavieb
  • hydroizolácie plochých striech
  • kryštalické hydroizolácie betónových konštrukcií
  • izolácie proti presakovaniu ropných látok

Používame rôzne druhy izolačných fólií (PVC, HDPE, EPDM) a materiálov vyrábaných na báze modifikovaných asfaltov. Súčasťou našej dodávky môže byť aj zateplenie vhodným tepelnoizolačným materiálom - EPS. XPS, PIR, minerálna vlna .