Úvodná stránka
 
Naša ponuka

Naša ponuka - Protipožiarna ochrana stavieb

Káblové rozvody

1. Protipožiarne nátery

  • nátery na káble a káblové lávky
  • ochrana elektrických káblov v zmysle IEC 332-3 - šírenie ohňa po zväzku
  • ochrana elektrických káblov v zmysle IEC 331 - funkčná schopnosť počas požiaru až do 90 min.

2. Protipožiarne káblové kanály

  • požiarna odolnosť 30 - 120 min.
  • pre požiarne zaťaženie zvonku (do 90 min) aj zvnútra (do 120 min.)
  • zabezpečujú funkčnosť káblov pri požiari mimo kanál
  • zabraňujú šíreniu ohňa v prípade požiaru v kanáli