Úvodná stránka
 
Naša ponuka

Naša ponuka - Otryskávanie a antikorózna ochrana oceľových konštrukcií

Dôležitým kritériom pri hodnotení kvality oceľových, drevených a betónových konštrukcií je kvalitná povrchová úprava. Konštrukcie sú takto dlhodobo chránené pred nepriaznivým vplyvom prostredia.
Významný vplyv na kvalitu povrchovej úpravy má príprava podkladu. Ide o proces úpravy povrchu konštrukcie, ktorým sa odstraňuje korózia, staré nátery a iné pevne uchytené alebo voľné nečistoty.

Spôsoby prípravy podkladu:
  • ručné mechanické čistenie
  • čistenie konštrukcií tlakovou vodou
  • otryskávanie konštrukcií abrazivom
     
Otryskávanie konštrukcií abrazivom:
Jedná sa o prípravu povrchu konštrukcií pod náterové systémy. Abrazivo, unášané prúdom vzduchu a dopadajúce na povrch konštrukcie, odstraňuje z jej povrchu staré nátery, špinu, splodiny korózie a pod. Ako abrazivo sa používajú rôzne druhy trosiek, liatinová a oceľová drť, oceľové guličky a pod. Okrem odstránenia nežiadúcich povlakov z povrchu ocele zároveň vytvára tzv. kotviaci profil, t.j. zdrsní povrch tak, aby sa náterová hmota mala o čo zakotviť.

Po kvalitnej príprave povrchov sú aplikované nátery. Druh náterového systému závisí od podmienok použitia konštrukcie, od prostredia, v ktorom sa nachádza, ale aj od ďalších požiadaviek zákazníka.

Ponúkame Vám:
  • antikorózne nátery oceľových konštrukcií
  • ochranné nátery drevených a betónových konštrukcií

Väčšinu ochranných náterov robíme priamo na stavbe. Tomu sme podriadili aj nákup našich technologických zariadení. Ide o moderné mobilné stroje, ktoré umožňujú vykonávať kvalitnú prácu aj v nepriaznivých podmienkach na stavbách.