Úvodná stránka
 
Naša ponuka

Naša ponuka - Protipožiarna ochrana stavieb

Požiarne deliace konštrukcie

1. Špeciálne deliace konštrukcie

  • šachtové protipožiarne steny vrátane revíznych otvorov
  • steny a stropy s vysokou požiarnou odolnosťou