Úvodná stránka
 
Naša ponuka

Naša ponuka - Protipožiarna ochrana stavieb

Protipožiarne prepážky, upchávky a utesnenia špár

1. Protipožiarne prepážky

 • požiarna odolnosť 30 - 120 min.
 • utesnenie prestupov káblov cez masívne aj ľahké požiarne deliace konštrukcie
 • v zvislých aj vodorovných konštrukciách
 • odolné voči vlhkosti
 • dymotesné
 • možnosť dodatočnej montáže káblov

2. Protipožiarne tesnenie špár

 • požiarna odolnosť do 120 min.
 • utesnenie dilatačných a konštrukčných špár
 • napojenie sadrokartónových konštrukcií
 • odolné voči chemikáliám a vlhkosti
 • dymotesné