Úvodná stránka
 
Naša ponuka

Naša ponuka - Vertical servis

Službu VERTICAL SERVIS poskytuje naša spoločnosť svojím zákazníkom od roku 2002.
Služba je určená užívateľom objektov, v ktorých naša firma realizovala práce v oblasti pasívnej požiarnej ochrany stavby.

Čo je VERTICAL SERVIS?
Služba zahŕňa prehliadku realizovaných konštrukcií po roku od ukončenia realizácie. Pri prehliadke sa porovná skutkový stav so stavom po ukončení realizácie. V prípade, že sa na chránenej konštrukcii v priebehu roka realizovali dodatočné úpravy, s ktorými sa pri realizácii neuvažovalo, navrhne technik minimálny rozsah prác, ktoré musia byť zrealizované, aby bola celá konštrukcia chránená v zmysle požiadaviek z projektu.

O prehliadke bude vystavený protokol.

Podmienkou pre poskytnutie služby VERTICAL SERVIS je súhlas užívateľa stavby/objektu!
Služba v uvedenom rozsahu je pre užívateľa bezplatná!